• Зам.кмет „Финанси“
 • Зам.кмет „Икономическо развитие``
 • Петър Атанасов – Заместник кмет „Финанси“

  За контакт:


  E-mail: [email protected]

   


   

  Роден на 08.07.1987 г. в гр. Добрич.

  Образование

  Средно образование:
  2002-2006г., СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла – Профил „Информационни технологии“

  Висше образование:
  2006-2010 г., Икономически университет – Варна, Специалност „Финанси“ – Бакалавър;
  2011-2012 г., Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Специалност „Публична администрация“ – Магистър;
  2013-2015 г., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Специалност „Управление на международни бизнес проекти“ – Магистър;
  2018-2019 г., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Специалност „Предприемачество“ – Магистър.

  Трудов стаж
  Януари 2012 – Септември 2013 г., Община Шабла, Старши експерт „Европейски програми“;
  Октомври 2013 – Декември 2016 г., Община Шабла, Главен експерт „Европейски програми“;
  Януари 2017 – Ноември 2019 г., Община Шабла, Началник отдел „Европейски програми и икономическо развитие“;
  Декември 2019 – до момента, Община Шабла, Заместник-кмет „Финанси“;

 • Цветелин Йорданов – Заместник кмет „Икономическо развитие“

  За контакт:


  E-mail: [email protected]