• Цветелин Иванов Йорданов – Заместник – кмет  „Икономическо развитие“

Ел.поща: vice.mayor@ob-shabla.org

 

 

  • Петър Димов Атанасов – Заместник кмет „Финанси“

Ел.поща: vice.mayor@ob-shabla.org

Роден на 08.07.1987 г. в гр. Добрич.

 

Образование

Средно образование:
2002-2006г., СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла – Профил „Информационни технологии“

Висше образование:
2006-2010 г., Икономически университет – Варна, Специалност „Финанси“ – Бакалавър;
2011-2012 г., Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Специалност „Публична администрация“ – Магистър;
2013-2015 г., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Специалност „Управление на международни бизнес проекти“ – Магистър;
2018-2019 г., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Специалност „Предприемачество“ – Магистър.

Трудов стаж
Януари 2012 – Септември 2013 г., Община Шабла, Старши експерт „Европейски програми“;
Октомври 2013 – Декември 2016 г., Община Шабла, Главен експерт „Европейски програми“;
Януари 2017 – Ноември 2019 г., Община Шабла, Началник отдел „Европейски програми и икономическо развитие“;