Във връзка с изпълнението на проект JOYRIDE „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., община Шабла кани всички заинтересовани представители на медиите на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Дата: 27 Февруари 2020 година

Час: 14:00

Място: Зелен образователен център гр. Шабла