На 27 април (четвъртък) от 12.00 до 14.00 часа Енерго-про ще има изнесен офис в кметство село Крапец.
За поредна година ЕНЕРГО-ПРО обслужва клиенти в малки населени места в Североизточна България в рамките на проекта „В услуга на клиента“. През тази седмица компанията организира мобилни офиси за обслужване на клиенти на територията на областите Силистра и Добрич. В тях жителите на съответните населени места ще имат възможност да се възползват от услугите на ЕНЕРГО-ПРО, без да се налага да пътуват до областния център.
Инициативата е удобна възможност клиентите да актуализират данните си за кореспонденция. За целта е необходимо да представят документ за самолич-ност и документ за собственост на имота. Актуализацията на клиентските данни би спестила евентуални неудобства на клиентите при ползване услугите на ком-панията.
В мобилните офиси ще се предлагат редица услуги на ЕНЕРГО-ПРО – посети-телите могат да стартират процедура по смяна титуляра на партидата, да полу-чат консултация по въпроси, свързани с потреблението на електроенергия, да се информират за процеса по присъединяване на нов обект към електроразпределителната мрежа и други.
Организирането на изнесени офиси по проекта „В услуга на клиента“ стартира през 2014 година и се превърна в традиция в комуникацията с клиентите на дружеството. За тяхно улеснение приемните се провеждат в различни населени места, където няма действащ център за обслужване на ЕНЕРГО-ПРО. Както и досега, компанията работи в сътрудничество с общинските администрации и кметствата при реализацията на инициативата.