144 електронни услуги от Община Шабла може да заявите онлайн чрез Единният портал за достъп до електронни административни услуги (eGov.bg) на Министерството на електронното управление

Преди да започнете електронно заявяване:

  1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
  3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.