За контакт:


Адрес: гр. Шабла, ул. “Добруджа” № 4

тел: 05743 / 42-81

Ръководител Домашен социален патронаж: Севдалина Илиева


Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. В град Шабла Домашният социален патронаж е създаден през 1982 година с капацитет 50 места, като впоследствие е увеличен до 110 места. През 2015 г. е обособен филиал на ДСП – Шабла в с. Ваклино, чрез който капацитета се увеличава с още 30 места и достига общ капацитет 140 места. Към настоящия момент обслужва възрастни хора от гр. Шабла и селата Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Крапец, Пролез, Черноморци и Смин.

Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

  • доставяне на храна – ежедневно се предлага топла храна, съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;
  • помощ в общуването и поддържането на социални контакти;
  • подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;
  • взаимодействие със социални, здравни и други институции;
  • съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;
  • поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
    • битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, закупуване на лекарства, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето.

С посочените социални услуги, извършвани от Домашния социален патронаж, са задоволени ежедневните битови потребности на възрастните хора и хората с увреждания, необходими за тяхното оцеляване и преживяване. Оцеляването става безсмислено, ако социалната работа не е подчинена на човешкия фактор, на духовните потребности на хората и тяхната социализация.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }