В Детска градина „Дора Габе“, в Шабла бе празник. Децата от четвърта подготвителна група „Мики Маус“ се сбогуваха с детското заведение и се „отправиха“ към първи клас. Това те направиха с богата програма, подготвена от учителките им в ДГ „Дора Габе“ – Нина Йорданова и Румяна Пенчева. Рециталът бе под мотото „Приказка за вълшебството на детството“. Родителите и гостите на тържеството видяха в изпълнение на 13-те деца стихотворения, песни, поетични композиции и танци. Лиричната част на програмата, освен стиховете за Родината, Добруджа и детството, включваше и тематични произведения за училището, чийто праг настоящите „абитуриенти“ ще пристъпят наесен. Заслужена почит бе отдадена и на патрона на детската градина, голямата българска и добруджанска поетеса – Дора Габе.
Гости на тържеството бяха: кметът на община Шабла, Мариян Жечев и Таня Янакиева – нач. отд. „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в ОА Шабла. След края на художествената част на програмата, кметът г-н Жечев имаше удоволствието да връчи на 13-те деца удостоверения за завършена подготвителна група. Кметът им подари и по една книжка, с пожеланието да я прочетат преди още официално да са започнали началното си образование.
Много цветя и балони бяха украсили новата актова зала в ремонтираната и реновирана в края на миналата година детска градина в Шабла. По традиция, от Общината почерпиха „абитуриентите“ със специално направена за случая торта.
Сълзи напираха в очите на децата и родителите им, двете учителки също трудно сдържаха емоциите си при раздялата с децата, които 4 години възпитаваха и учеха.