Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Декларации чл.49,ал.1,т.1