Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Мариян Александров Жечев – кмет на община Шабла

Цветелин Иванов Йорданов – зам. кмет община Шабла

Кметове на села и кметски наместници

Веселин Славчев Йорданов – Кмет на село Дуранкулак

Димитър Петров Марчев – Кмет на село Крапец

Драгомир Иванов Жечев – Кметски наместник на село Смин

Донка Димова Иванова – Кмет на село Граничар

Евгения Петрова Димитрова – Кметски наместник на село Горичане

Елка Иванова Димитрова – Кметски наместник на село Божаново и село Твърдица

Невена Донева Георгиева – Кметски наместник на село Тюленово

Николай Стойчев Петров – Кметски наместник на село Захари Стояново

Николай Тодоров Николов – Кметски наместник на село Черноморци

Орлин Петков Петков – Кмет на село Ваклино

Петранка Стефанова Георгиева – Кметски наместник на село Езерец

Светла Стефанова Колева – Кметски наместник на село Горун

Стоянка Димитрова Тодорова – Кметски наместник на село Пролез

Общински служители

Албена Петрова Стоева

Александър Стоянов Александров

Ани Димитрова Хараламбиева

Валентина Михайлова Василева

Ваня Кръстева Пенова

Виктория Любенова Николова

Виолета Георгиева Костадинова

Галин Щерев Тодоров

Галя Панайотова Камберова

Георги Георгиев Георгиев

Даниела Железова Кючукова

Даниела Стефанова Иванова

Дарина Енчева Йорданова

Диана Александрова Димова

Добромир Георгиев Райчев

Дора Великова Иванова

Елена Милкова Ганчева

Елка Йорданова Жечева

Емил Мирков Ставрев

Енчо Желязков Пенев

Живко Иванов Жечев

Иванка Михайлова Господинова

Ивелина Железова Никитова

Ивелина Колева Димитрова

Илиян Христов Христакиев

Йорданка Райчева Варналиева

Кирил Душков Дуков

Красимира Ангелова Маринова

Любен Николов Хараламбиев

Маргарита Димитрова Йорданова

Марияна Колева Димитрова – Бобева

Марияна Райчева Петрова

Миглена Спирова Димова

Милка Михайлова Великова

Мирослав Стефанов Леондиев

Надка Георгиева Георгиева

Недка Ганчева Иванова

Николай Георгиев Тодоров

Петър Димов Атанасов

Пламена Петрова Костова

Пламена Стоянова Маринова

Росен Енчев Василев

Светослав Димитров Марчев

Силвия Красимирова Йорданова

Славяна Иванова Върбанова

Сминка Николова Радева

Стоян Стойчев Стоянов

Таня Янакиева Иванова

Татяна Любенова Нейкова

Теодора Атанасова Димитрова

Тодор Атанасов Димитров

Тодор Георгиев Жечев

Тодорка Колева Иванова

Цвета Валентинова Димитрова

Цветелина Людмилова Петрова