По повод Международния ден на Земята – 22 април, община Шабла кани всички желаещи да се включат в кампанията „Да сътворим гора“, която ще се проведе на 19 април 2018 година (четвъртък) от 10.00 часа.
Теренът, определен за залесяване се намира в близост до Шабленския фар, вляво от пътя по посока за Фара. Инициативата е продължение на вече подетата през 2017 година, когато върху площ от около 6 дка бяха засадени над 600 броя дръвчета от видовете червен дъб, бряст, черен бор и гледичия. Амбицията ни е поетапно да залесим и останалата част от имота, който е с обща площ 63 дка.
В организацията на мероприятието се включват ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“, които осигуряват посадъчния материал, СУ „Проф. Асен Златаров” – Шабла – V и IX клас и Общинската браншова пчеларска организация, които ще засаждат дръвчетата.
За всички желаещи да участват в акцията, началният час на тръгване е 10.00 часа, на  19 април 2018 година (четвъртък), пред сградата на община Шабла. Ако сте със собствен транспорт, заповядайте там да се движим заедно към определеното за целта място.
Община Шабла ще подготви предварително терена. Ще са ви нужни мотика за заравяне, работни ръкавици, дрехи и обувки, подходящи за сезона, подкрепителни закуски, вода за пиене и добро настроение.
Ще засадим 1200 броя дръвчета от видовете явор, ясен, цер, копривка и акация, осигурени от ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“.