ГРАФИК

за провеждане на ежегодните срещи на служители от Районно управление – гр. Шабла с обществеността и органите на местно самоуправление в населените места на община Шабла

1. Село Тюленово – 6.03.2019 г. от 10.00 часа;
2. Село Горун – 7.03.2019 г. от 11.00 часа;
3. Село Горичане – 11.03.2019 г. от 11.00 часа
4. Село Пролез –12.03.2019 г.от 10.00 часа;
5. Село Езерец – 13.03.2019 г. от 10.00 часа;
6. Село Крапец – 14.03.2019 г. от 11.00 часа;
7. Село Ваклино – 15.03.2019 г. от 10.00 часа;
8. Село Смин –15.03.2019 г. от 11.00 часа;
9. Село Божаново – 18.03.2019 г. от 11.00 часа;
10. Село Черноморци –19.03.2019 г. от 10.00 часа;
11. Село Захари Стояново –20.03.2019 г. от 10,00 часа;
12. Село Граничар –21.03.2019 г. от 11.00 часа;
13. Село Дуранкулак –22.03.2019 г. от 11.00 часа;
14. Град Шабла –27.03.2019 г. от 14.00 часа.