Община Шабла съобщава, че питейната вода, подавана по водопроводната мрежа в с. Дуранкулак, не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за такива.
От инспекцията препоръчват, до отстраняване на несъответствията, да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата да се преварява преди консумация.
Несъответствието е установено при извършено пробонабиране на проба вода за изследване по показателите от група „А“ от пункт при крана на потребителя в 08.Зона Дуранкулак.
Община Шабла ще уведоми допълнително абонатите на ВиК-мрежата след отстраняване на несъответстията.