Общинска администрация  – град Шабла Ви уведомява, че поради възникнали технически проблеми от страна на  доставчика на електронна поща в общината, в периода от началото на м.юни до 26.06.2020 г. имаше затруднения в получаването и изпращането на електронни писма.

Молим, потребителите на електронната поща, които са кореспондирали с общината през този период да пуснат отново своите писма за да бъдат придвижени по надлежния ред.

Благодаря за разбирането!