Създаване на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, във връзка с обект:  „Изграждане на тръбен водопровод Ф 1000 мм на път III-901 /п.к.I-9 Шабла-Шабленски фар-Тюленово-Камен бряг-Свети Никола-Българево-Каварна п.к. I-9/, при км 5+205“

 Заповед на Директора на Областно пътно управление – Добрич