Единен телефон за спешни повиквания: 112

Телефонни повреди VIVACOM: 0800100; 123

Електроснабдяване повреди: 070016161

Дирекция Бюро по труда, ТП  Шабла: 05743 40 08

Общинска служба „Земеделие и гори – Шабла”:  05743 44 57

Общинска служба „Социално подпомагане – Шабла”: 05743 40 81

Център за рехабилитация: 05743 42 14

Домашен социален патронаж: 05743 42 81

Център за обществена подкрепа: 0882 11 62 99

„Елпром-ЕМЗ” ООД – Шабла : 05743 30 20; 05743 45 68

Топливо: 05743 44 35

Храм „Св. Харалампий”: 05743 42 45

СУ „проф. Асен Златаров”: 05743 42 31; 05743 43 05

Метеорологична станция: 05743 41 80

Кабелна телевизия : 05743 41 78

Военно поделение : 05743 50 98

ПД „Нефт и газ“: 05743 43 65