Единен телефон за спешни повиквания: 112

Телефонни повреди VIVACOM: 0800100; 123

Водоснабдяване и канализация: 0884 826499

Електроснабдяване повреди: 070016161

Банка ДСК: 05743/5091; 05743/4291

Уникредит Булбанк: 05743/5011

ЦКБ – офис Шабла: 057090025

Дирекция Бюро по труда, ТП  Шабла: 05743 4008

Общинска служба Земеделие и гори – Шабла:  05743 4457

Общинска служба „Социално подпомагане – Шабла: 05743 4532; 05743 4081

Център за рехабилитация: 05743 4214

Домашен социален патронаж: 05743 4281

Център за обществена подкрепа: 0882 11 62 99

„Елпром-ЕМЗ” ООД – Шабла : 05743 3020; 05743 4568

РПК „Прогрес”: 05743 4306

Топливо: 05743 4435

Храм „Св. Харалампий: 05743 4245

СОУ „проф. Асен Златаров: 05743 4231; 05743 4305

Метеорологична станция: 05743 41 80

Кабелна телевизия : 05743 41 78

Военно поделение : 05743 5098

ПД „Нефт и газ“: 05743 4365