Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Тримесечни отчети 2024

Тримесечни отчети 2023

Тримесечни отчети 2022

Тримесечни отчети 2021

 

Тримесечни отчети 2020

 

Тримесечни отчети 2019

 

Тримесечни отчети 2018

 

Тримесечни отчети 2017

 

Тримесечни отчети 2016

 

Тримесечни отчети 2015

 

Тримесечни отчети 2014