Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:

Месечни отчети  2024 г.
Месечни отчети  2023 г.
Месечни отчети  2022 г.
Месечни отчети  2021 г.
Месечни отчети  2020 г.
Месечни отчети  2019 г.
Месечни отчети  2018 г.
Месечни отчети  2017 г.

Месечни отчети  2016 г.

Месечни отчети  2015 г.

Месечни отчети  2014 г.