Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:

Месечни отчети  2020 г.
Месечни отчети  2019 г.
Месечни отчети  2018 г.
Месечни отчети  2017 г.

Месечни отчети  2016 г.

Месечни отчети  2015 г.

Месечни отчети  2014 г.