Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Годишен финансов отчет на община Шабла за 2021 г. 

Отчет за приходите и разходите – публикуван на 30.06.2022 г.

Баланс към 31.12.2021г. на Община Шабла – публикуван на 30.06.2022 г.а

Обяснителна записка за изпълнението – публикувана на 30.06.2022 г.

Обяснителна записка към ГФО 2021 г. – публикувана на 30.06.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение за бюджета, СЕС и чужди средства – публикуван на 30.06.2022 г.

Отчет за приходите и разходите – публикуван на 30.06.2022 г.

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2020 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2020 – публикуван на 04.06.2021 г.,/допълнен на 27.10.2021 г./

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2019 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2019 – публикуван на 29.06.2020 г.

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2018 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2018 – публикуван на 24.06.2019 г., /допълнен на 09.10.2019 г./

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2017 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2017 – публикуван на 14.06.2018 г.

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2016 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2016 – публикуван на 29.06.2017 г./допълнен на 17.07.2017 г. и на 08.11.2017 г./

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2015 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2015

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2014 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2014

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }