Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Годишен финансов отчет на община Шабла за 2020 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2020 – публикуван на 04.06.2021 г.,/допълнен на 27.10.2021 г./

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2019 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2019 – публикуван на 29.06.2020 г.

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2018 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2018 – публикуван на 24.06.2019 г., /допълнен на 09.10.2019 г./

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2017 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2017 – публикуван на 14.06.2018 г.

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2016 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2016 – публикуван на 29.06.2017 г./допълнен на 17.07.2017 г. и на 08.11.2017 г./

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2015 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2015

Годишен финансов отчет на община Шабла за 2014 г

Годишен финансов отчет на община Шабла 2014