Банкова сметка на община Шабла:


ОБЩИНА ШАБЛА
IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ, офис Шабла

За вас данъкоплатци!
Вижте подробности за поредността на погасяване на задължения , както и кодовете за плащане по банков път.

Набирателна сметка на община Шабла за гаранция депозит:


ОБЩИНА ШАБЛА
IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ, офис Шабла

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }