Банкова разплащателна сметка на община Шабла:

BG 39 IABG 7495 3100 207 401
BIC КОД: IABGBGSF
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК  АД
КЛОН ДОБРИЧ
ОФИС ШАБЛА


 Банкова сметка на община Шабла за данъци и такси:

ОБЩИНА ШАБЛА
IBAN: BG 59 IABG 7495 8400 207 501
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ, офис Шабла

За вас данъкоплатци!
Вижте подробности за поредността на погасяване на задължения, както и кодовете за плащане по банков път.

Набирателна сметка на община Шабла за гаранция депозит:


ОБЩИНА ШАБЛА
IBAN: BG 30 IABG 7495 3300 207 401
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД клон ДОБРИЧ, офис Шабла