Банкова сметка на община Шабла:
ОБЩИНА ШАБЛА
IBAN: BG77 CECB 9790 8447 2437 00
BIC: CECBBGSF
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
За вас данъкоплатци!
Вижте подробности за поредността на погасяване на задължения , както и кодовете за плащане по банков път

Набирателна сметка на община Шабла за гаранция депозит:

ОБЩИНА ШАБЛА

IBAN: BG 64 CECB 9790 3347 243700

BIC: СЕСВ BG SF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД