ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Необходими документи:

  1. Заявление по образец

Срок за изпълнение: 7 дни


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КАРТОТЕКИРАНИ ГРАЖДАНИ ЗА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ ПО ЗУЖВГМЖСВ

Необходими документи:

  1. Заявление;
  2. Декларация за имотно и семейно състояние по образец.

Срок за изпълнение: 7 дни