План за подобрение - 26.02.2022
Изтегляне
Доклад от самооценка по прилагането на CAF 2020 на Общинска администрация Шабла, 2021 г - 17.12.2021
Изтегляне
Комуникационен план - 03.09.2021
Изтегляне
План график за въвеждане на общата рамка за оценка CAF в община Шабла - 31.08.2021
Изтегляне