• 15.02.2024
  • 14:00

П О К А Н А

№ 9

Председателят на Общински съвет – Шабла на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А

Общинските съветници на заседание на Общински съвет – Шабла на 15.02.2024 г. /четвъртък / от 14.00 часа в залата на Общински съвет при

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

Комисия по бюджет, финанси и данъчна политика
1. Докладна записка относно проект за бюджет на Община Шабла за 2024 година.

2. Други

 

ЙОРДАНКА СТОЕВА
Председател на Общински съвет-Шабла