• 14.09.2019
  • 15:00

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА ШАБЛА,

Каним Ви да вземете участие в Празника на плодородието  Шабла 2019 на 14 септември 2019 г., от 09:00 часа до 18:00 часа, в Градския парк

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Покани за участие са отправени до всички кметства, читалища, производители, земеделски кооперации, пчелари, животновъди, рибари, както и общините на област Добрич и близките региони. Желанието за участие трябва да бъде потвърдено до 10 септември 2019 г. На кандидатите за участие ще бъде предоставена безплатно изложбена площ, върху която те трябва да аранжират своите продукти или ястия. Това трябва да стане между 11:00 и 12:00 часа на 14 септември т.г.
Празникът ще бъде съпътстван от богата програма с участието на фолклорни групи и танцови състави от област Добрич.
Пътните разходи на гостуващите групи са за тяхна сметка.
За контакти и повече информация:
Иванка Господинова, гл. специалист „Връзки с обществеността“
тел. 05743 41 45/ 0882 29 90 20
Заявки за участие на e-mail: [email protected]
Част от “Празник на плодородието – Шабла 2019“ тази година ще бъде предвиденият еднодневен Рибен фестивал. Идеята Рибния фест да се проведе именно в този момент е свързан с факта, че „Празникът на плодородието“ всяка година се посещава от забележимо все повече хора и участниците са най-разнообразни. Именно тук се дава възможност заетите в сектор „Рибарство“ да популяризират своите местни рибни и други деликатеси. Празникът с всяка следваща година се ползва с повишен интерес и един допълнителен Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурата и сектор Рибарство, като цяло ще доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сферата. Повишаването на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите ще доведе и до повишаване на доходите на заетите в сектор „Рибарство“ чрез прибавяне на нова стойност към традиционната им практика, а именно предоставяне и популяризиране на местни рибни деликатеси, което води и до затваряне на цикъл (добив, производство и реализиране на продукция).
Рибният фест ще стартира с Кулинарно състезание „FishChef Шабла2019“. Ще бъдат сформирани 5 отбори от крайморските населени места Дуранкулак, Крапец, Езерец, Тюленово и Шабла, които ще имат възможност да покажат нивото на кулинарните си умения пред всички присъстващи на Празника. Те ще трябва да оползотворят, осигуреното от организаторите на празника количество риба, в рамките на 1 /един/ час. Отборите сами трябва да осигурят необходимите им допълнителни съставки, които смятат да вложи в приготвянето на рибата, в зависимост от това, какво предварително са решили да подготвят. Дава се пълна свобода на въображението на отборите да се развихрят и приготвят рибата по тяхно желание – пържена, задушена, панирана, рибена супа, риба – гарнирана със сосове и специфични подправки, които да подчертаят изискания и оригинален вкус. Победител ще бъде този, който е вложил максимално количество риба в приготвянето на крайния продукт.

Празникът се финансира със средства по проект № BG14MFOP001-5.003-008, с наименование „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури“, Договор № МДТ-ИП-01-22/07.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Държавния бюджет на Република България.

Програма за Празника на плодородието