• 12.02.2024
  • 17:00

По повод празника на лозаря – ТРИФОН ЗАРЕЗАН
Община Шабла и Народно читалище „Зора 1894“ – гр. Шабла
организират КОНКУРС
за най-добро домашно вино от реколта 2023 година

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В конкурса могат да участват производители на БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ ВИНА от реколта 2023 година.
2. До участие се допускат проби от вино – местни добруджански сортове.
3. Производителите представят само СОБСТВЕНИ ВИНА, като задължително писмено посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното.
4. В конкурса НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА (ПЕЛИНИ).
5. Пробите от вината, предоставени в бутилки, не по-малки от 1/2 литър (всеки вид вино в 1/2 литрова бутилка) трябва да бъдат бистри.
6. Конкурсът е анонимен.
7. Професионално жури ще определи най-добрите вина.
6. На първенците ще бъдат връчени атрактивни награди в двете категории.
7. Всички участници ще получат грамоти.

Мострите за конкурса ще се приемат от 01 февруари 2024 г. до 17 часа на 12 февруари 2024 г. в Народно читалище „Зора1894“ – гр. Шабла.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на Трифон Зарезан – 14 февруари в сайта на Община Шабла, на страницата на НЧ ”Зора1894” Шабла, както и на 20 февруари – в общинския вестник „Изгрев”.

Наградените участници в конкурса ще получат наградите си на 14 февруари 2024 г. по време на Празника на лозаря. Празничната програма ще бъде публикувана в общинския вестник „Изгрев“ на 06 февруари 2024г., в сайта на Община Шабла и на страницата на НЧ „Зора 1894“ – гр.Шабла.

За справки: тел. 05743/40 28
или при секретаря на читалище „Зора 1894“ – Шабла