Информацията е публикувана под формата на файлове за изтегляне:


Кмет община Шабла

Мариян Александров Жечев – кмет на община Шабла

Цветелин Иванов Йорданов – зам. кмет на община Шабла

Кметове и кметски наместници

Веселин Славчев Йорданов – кмет на с. Дуранкулак

Димитър Петров Марчев – кмет на с. Крапец

Донка Димова Иванова – кмет на с. Граничар

Драгомир Иванов Жечев – кметски наместник на с. Смин

Евгения Петрова Димитрова – кметски наместник на с. Горичане

Елка Иванова Димитрова – кметски наместник на с. Божаново и с. Твърдица

Невена Донева Георгиева – кметски наместник на с. Тюленово

Николай Стойчев Петров – кметски наместник с. Захари Стояново

Николай Тодоров Николов – кметски наместник на с. Черноморци

Петранка Стефанова Георгиева – кметски наместник на с. Езерец

Светла Стефанова Колева – кметски наместник на с. Горун

Стоянка Димитрова Тодорова – кметски наместник с. Пролез

Общински служители

Албена Петрова Стоева

Александър Стоянов Александров

Ани Димитрова Хараламбиева

Боян Василев Тритаков

Валентина Михайлова Василева

Ваня Кръстева Пенова

Виктория Любенова Николова

Виолета Георгиева Костадинова

Галин Щерев Тодоров

Галя Панайотова Камберова

Георги Георгиев Георгиев

Георги Панчев Георгиев

Даниела Железова Кючукова

Даниела Стефанова Иванова

Дарина Енчева Йорданова

Диана Александрова Димова

Димитрина Цонева Пейчева

Добромир Георгиев Райчев

Дора Великова Иванова

Елена Милкова Ганчева

Елка Йорданова Жечева

Емил Марков Ставрев

Енчо Желязков Пенев

Живко Георгиев Янев

Живко Иванов Жечев

Иванка Илиева Иванова

Иванка Михайлова Господинова

Иванка Радославова Варналиева

Ивелина Железова Никитова

Ивелина Колева Димитрова

Илиян Христов Христакиев

Калудка Маринова Николова

Кирил Душков Дуков

Любен Николов Хараламбиев

Маргарита Димитрова Йорданова

Маринка Иванова Асенова

Марияна Колева Димитрова – Бобева

Марияна Райчева Петрова

Миглена Спирова Димова

Милка Михайлова Великова

Мирослав Стефанов Леондиев

Надка Георгиева Георгиева

Недка Ганчева Иванова

Николай Георгиев Тодоров

Петър Димов Атанасов

Пламена Петрова Костова

Пламена Стоянова Маринова

Росен Енчев Василев

Росен Енчев Василев1

Светослав Димитров Марчев

Севдалина Георгиева Илиева

Силвия Красимирова Йорданова

Славяна Иванова Върбанова – Жечева

Сминка Николова Радева

Стоян Стойчев Стоянов

Таня Янакиева Иванова

Татяна Любенова Нейкова

Теодора Атанасова Димитрова

Тодор Атанасов Димитров

Тодор Георгиев Жечев

Тодорка Колева Иванова

Христина Радкова Радева – Стоицева

Цвета Валентинова Димитрова

Цветелина Людмилова Петрова