Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение-стоматологичен кабинет с площ 15 кв.м., находящо се в западната част на първи етаж от сградата на кметство с. Крапец

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение-стоматологичен кабинет с площ 15 кв.м., находящо се в западната част на първи етаж от сградата на кметство с. Крапец