Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, предназначен за осъществяване на търговска дейност и продажба на рибарски принадлежности, находящ се в Общински пазар гр. Шабла

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, предназначен за осъществяване на търговска дейност и продажба на рибарски принадлежности, находящ се в Общински пазар гр. Шабла