Обява за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина