От 16.06.2019г до 21.06.2019г. петнадесет ученици от школата по духова музика към НЧ „Зора 1894“ и десет деца от школата по музика към СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, заедно със своите ръководители, които работиха по проект “Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда”, участваха в изнесени творчески занимания, които се проведоха в хотел «Жак», гр. Стара Загора . Децата репетираха ежедневно, псетиха Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ и свириха заедно с музикантите от оркестъра към училището. Учениците посетиха и Държавна опера гр. Стара Загора.
Въпреки ежедневните репетиции, свободнто време децата използваха за забавления и за игра на тенис на корт. Изнесените творчеки занимания преминаха в дух на разбирателство, партньорство и толерантност.
От 24.06.2019г. до 29.06.2019г. тридесет и пет ученици от Детският танцов състав „Бърборино”, към школата по народни и етно танци към НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла и ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак, които работиха по общински проект “Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда”, приключи заниманията си за тази година с участие в Международен фестивал на изкуствата «Лятна дъга» – К.К. Китен. Хотел «Грийн парк» бе приел много и различни състави. Децата репетираха на сцена, наблюдаваха демонстрационни репетиции, участваха в концерти и разучаваха нови хора. Публиката прие много добре изпълненията на ДТС «Бърборино». Танцьорите и техният ръководител, Гергана Дафова, представиха демонстрационна репетиция. Децата изиграха танците: Джиновски, Тракийско настроение и Добруджански ритми. На последния концерт представянето на танца им завърши със специален поздрав от организаторите на фестивала и връчване на грамота .
Въпреки натоварването, всяка свободна минута се използваше за отмора в бассейна или на морето. Децата се чувстваха много добре. Запознаха се с други деца със сходни интереси. Участието във фестивала беше полезено с обмяната на опит както за танцьорите, така и за техните ръководители.
Участието на децата в международния фестивал и изнесените обучения допринесе за сплотяване на учениците и ги мотивира да продължът да участват в школите и след приключване на проекта.

На 05.07.2019г. от 15:00 часа в заседателната зала на община Шабла, ет. 3 ще се проведе финална пресконференция за отчитане на постигнатите резултати по проект “Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда“BG05M2OP001-3.002-0226-C01,, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект “Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда“BG05M2OP001-3.002-0226-C01,, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.