Във връзка с Уведомително писмо на Командването на Военновъздушните сили – София,   Общинска администрация – гр. Шабла Ви информира, че в периода от 07.06. до 11.06.2021 г., с резервен ден 12.06.2021 г., в района на Зенитен полигон на ВВС – Шабла и прилежащата акватория на Черно море, ще се проведат бойни стрелби с формирования за ПВО.

През посочения период над населените места, източно от град Добрич, ще се извършват полети с военни самолети и вертолети, някои от които на малки височини.

С цел недопускане на инциденти по време на стрелбите ще бъдат активирани в съответствие с чл. 4, ал.1 от ПМС № 44/19.03.2010 г. опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия, както следва:

  • На 07.06.2021 г. опасна зона D-312, от повърхността на височина 10 000 м.;
  • На 08, 09,10 и 11.06.2021 г. /резервен ден – 12.06.2021 г./ опасни зони D-312, D-313 и D-314 от повърхността до височина 40 000 м.

По време на полетите и стрелбите ще бъде използвано артилерийско, ракетно, зенитно-ракетно и авиационно въоръжение.

Забранява се влизането и движението на плавателни съдове в прилежащата акватория на Черно море, в посочения период на провеждане на стрелбите.