На 30-ти март 2022 г. /сряда/, от 15.30 часа в пленарната зала на Община Шабла, ще се проведе за всички населени места от Общината, Публично обсъждане на бюджет 2022 година.

На основание чл. 17 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Шабла – Мариян Жечев, кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането на бюджета, на Община Шабла за 2022 година.

Информация за публичното обсъждане е публикувана на интернет страницата на Община Шабла – www.shabla.bg, раздел „Бюджет и финанси“, подраздел „Бюджет“.

Предложения във връзка с бюджета се приемат в деловодството на Община Шабла и на e-mail: [email protected], в срок до 17:00 на 31.03.2022 година.