ДО
ВСИЧКИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
В ОБЩИНА ШАБЛА

УВАЖАЕМИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА,

От името на ръководството на община Шабла и от мое име най-сърдечно Ви поздравявам с Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. Днешният празник е още един повод да засвидетелстваме уважение, внимание и обич към Вас – нашите родители, близки и съграждани.
Към Вашата житейска мъдрост, богатство и ценност, с респект!
Поклон пред трудолюбието, енергичността и отговорността Ви – пример за поколенията!
Впечатлен съм и се отнасям с възхищение към Вашия неуморен дух, към стремежа за пълноценен живот.
Желая много здраве на Вас и семействата Ви, дълголетие и спокойни старини. Нека тяхната обич и признателност изпълват Вашите дни с радост и щастие.
Оценявам приноса Ви през годините на активен и съзидателен живот за положителната промяна и израстване на общината ни! Разчитам, че и занапред с Вашите конструктивни предложения и идеи ще работим за подобряване качеството на живот в нашата община.
Бъдете здрави! Носете бодрия дух! Радвайте се на обич и внимание! И…ни прощавайте – и Вие сте били млади!
Бъдете дълго време с нас!

С уважение,
 
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Гр. Шабла, 01.10.2018 г.