УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Днес, 5 октомври, е Международният ден на учителя.
С внимание, уважение и почитание към всички вас, които се грижите за духовното здраве на младото поколение. Вие разтваряте онази врата по нашия път, от която животът става по-различен, по-интересен, придобива смисъл.
Учителят винаги е сред личностите, допринасяли за развитието на обществото. Знаем, че през Възраждането ни в първите училища влизат най-просветените българи, училите в чужбина, както и свещениците. Те градят основите на националното ни самосъзнание. Христо Ботев, Иван Вазов, Добри Чинтулов, Йордан Йовков – велики личности от нашата история, са били учители.
Днес е прекрасен повод да благодарим на всеки един учител за труда и професионализма, за отговорността, с които превежда поколенията по високия мост към бъдещето. Незаменим е този труд, защото е призвание и талант. Той е кауза, която понякога е непосилна, но благородна.
Бъдете здрави! Черпете сили от уважението и признателността на всички, които минават през вашите класни стаи. Много успехи и воля за справяне с предизвикателствата на нашето време.
Искам да ви уверя, че във вашата мисия не сте сами!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА