Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на оклоната среда (ПУДООС) избраха 474 проекта в националната кампания „За чиста околна среда 2018“.
В конкурса „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.“ бяха одобрени проектните предложения на кметствата в село Дуранкулак и Крапец, съответно „За по-добра околна среда“ и „Да направим нашето родно село красиво“.
Двата одобрени проекта са сред 232, които ще получат финансиране до 10 000 лв.