Под звуците на химна на Република България, на Европейския съюз и на Шабла, на 6-и ноември 2023 година от 10:30 часа се състоя тържественото първо заседание на новоизбрания Общинския съвет, мандат 2023-2027 година.
По традиция събранието бе открито от областния управител, в случая Йорданка Костадинова. Дневният ред включваше две точки: 1. полагане на клетва от кмет на Община, кметове на населени места и общински съветници. 2. избор на председател на Общинския съвет.
Йорданка Костадинова се обърна към членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) и благодари за свършената работа при провеждането на изборите в Община Шабла.
Поради отсъствие на председателя на ОИК Маргарита Йорданова, удостоверенията на общинските съветници бях връчени от заместник-председателя Георги Георгиев. Новите 11 в местния парламент през мандат 2023-2027 година са: Елеонора Василева, Кирил Кирилов, Ивелина Янакиева, Живко Спасов и Стефан Жечев от „ГЕРБ-СДС“,
д-р Йорданка Стоева и Мирослав Любомиров от Коалиция „БСП за България“, Димитър Франгов и Светла Николова от „ПП и Демократична България“, 30-годишният Кольо Никифоров от „Има такъв народ“ – най-млад общински съветник и Елена Соленкова от „Възраждане“.
След това своите удостоверения получиха кметът на община Шабла, Мариян Жечев, кметът на кметство село Дуранкулак, Веселин Йорданов, кметовете на Граничар – Янка Цонкова, на Крапец – Димитър Марчев и на Ваклино – Атанас Ташев.
Областният управител пожела на управляващите ползотворна работа, след което съветниците се заклеха да служат вярно на своите съграждани. Новоизбраните кметове също се заклеха.
Церемонията продължи с тържественото връчване на символите на общината (огърлица и ключ) на кмета на община Шабла, Мариян Жечев. Съветниците и новоизбраните кметове, подписаха своите клетвени декларации. След това, Костадинова обяви, че общинските съветници вече са в правомощие да вземат решения по волята на избирателя и даде думата на кмета на община Шабла, Мариян Жечев.
Той благодари на всички, които са участвали в изборния процес, както и на всеки жител на Общината, който е упражнил правото си на глас.
„Вотът доказа едно голямо доверие, което трябва да оправдаем с управленски решения“, завърши словото си Жечев.
Областният управител пожела на новите съветници здраве, лично щастие и да запазят традициите в родния си град.
След официалната част думата бе дадена на най-възрастния общински съветник, за да открие и ръководи тържественото заседание – в случая 74-годишния Стефан Жечев.
„В новия Общински съвет влязоха пет партии със своите политически и лични виждания. Оттук нататък ни предстои не просто работа, а такава за просперитета на общината. От днес нататък сме длъжни да произвеждаме щастие“, каза Стефан Жечев.
Гласувана беше петчленна комисия с председател Кольо Никифоров и членове Ивелина Янакиева, Елена Соленкова, Димитър Франгов и Мирослав Любомиров да проведе избора за председател на местния парламент. Постъпиха две аргументирани предложения – от Мирослав Любомиров за д-р Йорданка Стоева и от Димитър Франгов за Светла Николова.
Със 7 гласа за председател на новия Общински съвет Шабла бе избрана д-р Йорданка Стоева. Светла Николова получи 3. Имаше и една невалидна бюлетина.
Д-р Стоева започна трети пореден мандат като председател на Общинския съвет. В приветствието си тя каза, че гласуваното й доверие е предизвикателство.
Въпреки, че съветниците са от пет политически партии, полагайки клетва се обединяват в името на своите съграждани. Пожела на колегите си здраве, спокойствие и уважение един към друг.
С това дневният ред бе изчерпан и Областният управител закри заседанието.