Уважаеми хотелиери,

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на Туризма, към настоящия момент функционира. Крайния срок за регистриране на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към  ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.
Към момента всеки хотелиер може да подаде заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран). Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщане на експлоатацията на системата, Министерство на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Силно препоръчително е да преминете през период на запознаване и изпробване на функционалностите на системата. Тестовата среда не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа с системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин хотелиерите, в смисъл че не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма , и всеки хотелиер е длъжен да подава съответната информация по установения до сега начин, до момента, в които прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.
Тестовата система може да използва за пробно подаване на данни в следните варианти:
–    Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб – браузер в модула „Система регистър за настаняване” СРН.
–    Подаване на данни с файл в утвърден формат.
–    Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система – система”, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.
Адресът на тестовата система е https://estitest.tourism.government.bg
На интернет страницата на община Шабла, https://shabla.bg/
раздел Туризъм, както и на страницата на Министерството на туризма, можете да откриете видео инструкции за работа със системата на Ести.
От наше и от името на Министерството на туризма, апелираме да предприемете необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ и да се съобразите с изискванията на действащата законова уредба. Също така, молим след получаване на достъп до ЕСТИ да започнете своевременно да подавате данни през системата.

Видео обучение за работа с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)