Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването африканска чума по свинете публикуваме информационни материали на Българската агенция по безопасност на храните, на вниманието на заинтересованите лица.

Брошура

Информация за потребителите

Листовка

Мерки

Плакат

Ситуация