Информационно събитие

Европейски средства в подкрепа на местната общност

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) ще проведе изнесена приемна и информационен щанд в община Шабла на 11 май (вторник), от 13:00 до 15:00 часа, пред сградата на Община Шабла. 

Експертите от ОИЦ – Добрич ще предоставят информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Посещението и предоставянето на информация в рамките на изнесената приемна е напълно безплатно.

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“