Съобщение от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ относно справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Шабла

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република българия на 26 май 2019 г.

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД-04-140/05.04.2019 г. на кмета на община Шабла за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 меай 2019 г.

Заповед № РД-04-137/3.04.2019 г. на кмета на община Шабла за образуване на избирателни секции на територията на община Шабла за произвеждане на избори на членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД-04-120/18.03.2019 г. на кмета на община Шабла за определяне на екип за осъществяване на организационно-техническата подготовка на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.