ЦИК /Избори за членове на Европейския парламент 2019/Разяснителна кампания

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД-04-197/14.05.2019 г. на кмета на община Шабла относно забрана за продажбата и консумацията на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 06:00 часа до 24:00 часа на 26.05.2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Условия за гласуване на хора с увреждания

Съобщение относно подаване на писмени заявления до кмета на община Шабла

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 16-ЕП

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 14-ЕП

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Републи България на 26 май 2019 г. – Приложение № 9-ЕП

Заповед № РД-04-172/25.04.2019 г. на кмета на община Шабла относно определяне местата на територията на община Шабла за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент на 25.05.2019 г.

Съобщение от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ относно справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Шабла

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република българия на 26 май 2019 г.

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД-04-140/05.04.2019 г. на кмета на община Шабла за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 меай 2019 г.

Заповед № РД-04-137/3.04.2019 г. на кмета на община Шабла за образуване на избирателни секции на територията на община Шабла за произвеждане на избори на членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД-04-120/18.03.2019 г. на кмета на община Шабла за определяне на екип за осъществяване на организационно-техническата подготовка на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.