Съобщение за гласуване на хора с увреждания в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Заповед № РД-04-486/16.09.2022 г. на кмета на община Шабла за забрана продажба и консумация на алкохол в магазините,обществените заведения и други обществени места от 06:00 часа до 24:00 часа на 2 октомври 2022 г.

График за осъществяване на демонстрационно гласуване с машина с инсталирана демоверсия на електронна бюлетина за избори на народни представители на 2 октомври 2022 г.

Важно съобщение за избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Заповед № РД-04-451/1.09.2022 г. на кмета на община Шабла за определяне на местата на територията на община Шабла за поставяне на агитационни материали /плакати, обръщения/ по време на предизборната агитация в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Симулатор за гласуване с машина на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Покана относно провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК на територията на община Шабла

Предварителен избирателен списък за с. Езерец, с. Твърдица и с. Божаново за провеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022

Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

Заповед № РД-04-424/16.08.2022 г. на кмета на община Шабла за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за провеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Заповед № РД-04-419/10.08.2022 г. на кмета на община Шабла за образуване на избирателни секции на територията на община Шабла за провеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.