Видеоклип – Активно избирателно право

Видеоклип – Гласуване на избиратели с увреждания

Приложение № 14 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Приложение № 12 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Съобщение избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Избирателен списък за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Избитателен списък за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г.

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Шабла

Заповед № РД-04-86/12.02.2021 г. на кмета на община Шабла за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Заповед № РД-04-75/08.02.2021 г. на кмета на община Шабла за образуване на 16 избирателни секции на територията на община Шабла за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Избирателни секции – обхват, номерация и адреси