Съобщение за провеждане на тренировка със сигнал „Въздушна опасност“

В изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България, 2-ри Юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата, чиято памет се почита с вой на сирени.

В тази връзка на 2-ри юни 2022г. на територията на населените места в община Шабла, в продължение на 2 минути – от 12:00 до 12:02 часа, ще се проведе тренировка с реално задействане на сиренната система със сигнал „Въздушна опасност“.

Приканва се населението, по време на воя на сирените, да не предприема действия породени от безпокойство, да остане в покой и с едноминутно мълчание да се почете паметта на загиналите за свободата.

Съобщение за изработен ПУП по РП на с. Езерец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация /за УПИ I и план застрояване/ ПЗ/ за новообразуваните УПИ II-157, УПИ III-157,УПИ IV-157 в кв.17 по регулационния план на с.Езерец, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1
17.05.2022г.

ПУП

Съобщение за изработен ПУП по РП на с. Стаевци

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИXIVa , по регулационния план на с.Стаевци и план застрояване /ПЗ/ на коригирания УПИV-28, квартал 15
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1
17.05.2022г.

ПУП

Съобщение за изработен ПУП по РП на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация на УПИ III, кв.160 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1
17.05.2022г.

ПУП