Съобщение за изработен ПУП по РП на с. Крапец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация и план за застрояване на УПИ XХХII,   кв.18 по регулационния план  на с.Крапец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

ПУП

 

16.05.2022г.

Средното училище в Шабла изпрати своите абитуриенти

Празничен беше 13 май за СУ „Асен Златаров“, за родителите, близките и приятелите на дванадесетокласниците. В 10,00 часа училищният звънец оповести края на последния учебен час за 15 момичета и момчета, които преди да излязат от училищната сграда се сбогуваха със своите учители.
Пред погледите на всички, уважили празника им, водени от своя класен ръководител Сминка Филчева, те застанаха пред родното училище.
Сред гостите бяха председателят на Общинския съвет д-р Йорданка Стоева, заместник кметът „Финанси“ Петър Атанасов, секретарят на общината Миглена Спирова, началник отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в общинската администрация Таня Янакиева, Йордан Михайлов – бивш директор на училището.
Прозвуча химнът на РБългария, предаване факелът на знанието.
Тържеството продължи с поздравления, с най-искрени и топли пожелания към изпълнените с вълнение и много настроение момичета и момчета.
Приветства ги директорът Петранка Петрова. „Където и да сте, с каквото и да се захванете, не забравяйте да носите спомена за родното училище, за нашия град…
Пожелавам Ви да се справите с трудностите и да превърнете мечтите си в реалност. Ценете това, което притежавате – младост, сили, свобода. На добър час!“
Поздравиха ги най-малките първокласниците, като се похвалиха „Вече мога да чета!“
Председателят на Общински съвет им пожела да бъдат успешни граждани в избраното учебно заведение и след време да се завърнат в община Шабла. Да бъдат щастливи за радост на своите родители и учители.
Танцовият състав със своето изпълнение приповдигна настроението сред присъстващите. Той за пореден път изпраща активни самодейци. За възможностите на завършващите средно образование стана ясно от връчените от директора грамоти на трима отличили се ученици: Дария Казанлийска, Дамян Рацъ, Кремена Маринова.
От името на родителите дванадесетокласниците приветства Димитрина Казанлийска. „Ние, Вашите родители, вярваме във Вас, във Вашите усилия, че каквито и трудности да срещнете, ще ги преодолеете, благодарение на това, че учителите Ви възпитаха у Вас упоритост и воля. Животът има нужда от Вас. Вие сте нашето продължение, нашата надежда и вяра. Докажете го!“
Последваха изненадите на 15-те момичета и момчета – отправен мил спомен за всеки от учителите и подарена роза, както и номинациите, които те направиха един за друг. Трогателен беше моментът на обръщение към Сминка Филчева и нейният отговор, в който прозвуча „мойте деца“.
Директорът прие подарък от випуск 2022. Накрая ливна менчето с вода, а към покрива на училището полетя „ято“ от балони. Всички се хванаха на хоро.
Този незабравим празник запечатаха много обективи.

Уведомление за провеждане на дезинсекционни дейности

В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и Предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ Добрич Община Шабла уведомява:
1. На 18, 19 и 20 май 2022 г., от 06.00 до 10.00 ч. и от 18.30 до 20.30 ч. ще се извърши дезаакризация на общински зелени площи срещу кърлежи в гр. Шабла.
2. Подлежащите на третиране площи са централна градска част, градски парк, гробищен парк и градски стадион в гр. Шабла.
3. Продуктът, който ще се прилага, е е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 2022 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
4. За изпълнители на пръскането са определени със сключен договор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.

Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Шабла уведомява:
1. На 3, 4 и 5 май 2022 г., от 06.00 до 10.00 ч. ще се проведе третиране на кестенови насаждения с продукт за растителна защита/препарат – Децис 100ЕК в доза 100 г/л. Третирането ще се извършва срещу вредител листоминиращ кестенов молец.
2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насаждения в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен център, градски парк, гробищен парк и автосервиз на ул. „Равно поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата с Разрешение № 01180-3/20.12.2017 г.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.