Още тридесет дръвчета обогатиха зелената система на Шабла

На Велики четвъртък, 13 април 2017 година, още тридесет паркови дръвчета от видовете див рожков и китайски мехурник, предоставени от „Екоколект” АД, бяха засадени от доброволци върху общински терен, предназначен за озеленяване, по ул. „Приморска” в гр. Шабла. В акцията се включиха общинско предприятие БКСТРО, които предварително окосиха мястото, „Идън 2” ООД, които заравниха терена и изкопаха дупките, Общинска браншова пчеларска организация и живеещите в съседство граждани, които засадиха и поляха дръвчетата. И за да е цялостна грижата към природата, в програмата си „Екоколект” АД заложиха поставяне на два контейнера за разделно събиране на отпадъци до новосъздадената зелена площ – жълт – за хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелен – за стъкло.

Избраният терен от години буренясва и пустее. Желанието на живеещите наоколо е да го превърнат в парк за отдих с пейки, беседка и детска площадка. Първата крачка вече е направена.

Община Шабла на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица за издадено РС № 8/12.04.2017 год. за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на поликлиниката с ИД 83017.504.4305.3 по КК на гр.Шабла“ в УПИ VI, кв.156 по плана на гр.Шабла с възложител Община Шабла

Община Шабла на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица за издадено РС № 8/12.04.2017 год. за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на поликлиниката с ИД 83017.504.4305.3 по КК на гр.Шабла“ в УПИ VI, кв.156  по плана на гр.Шабла с възложител Община Шабла.

Разрешението за строеж заедно с одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересуваните в сградата на община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, стая 105. Разрешението за строеж е съобщено на органите на РО НСК Добрич.

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на РО НСК Добрич в 14- дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.

Невена Костадинова получи специална награда от кмета на община Шабла

На 12 април  във фоайето на читалище „Зора 1894“ град Шабла бе подредена изложба с рисунките на всички, участвали в обявения от Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) конкурс за детска рисунка „Моята любима приказка от Ханс Кристиян Андерсен“.

Конкурсът беше посветен на 2 април – международния ден на детската книга.

В рисунките на децата оживяват героите от любимите им приказки, като преобладаващ персонаж беше грозното патенце, което се превръща в прекрасен бял лебед.

За оригинални рисунки, правилното цветово съчетание и използваните техники следеше жури с председател Живко Арнаудов – художник, Кирил Йотов – директор на Общински детски комплекс – Шабла и Мария Недялова – преподавател по Български език и литература.

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев връчи специалната награда на Невена Костадинова от 4 „б“ клас, а Христина Стоицева – директор на ЦОП зарадва всички участници с награда-книга.

Кметът на Шабла Мариян Жечев ще участва в заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич

По покана на Областния управител Детелина Николова,  кметът на Шабла Мариян Жечев  ще  участва в заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич, което ще се проведе днес в Областна администрация – Добрич.

В предварително предложения  проект на дневния ред, на заседанието ще бъде представен проект на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич 2017-2019 г.

Приемането на Стратегията е в унисон с разпоредбите  на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и Закона за предучилищното и училищното образование.

Малки лазарки поздравиха кмета на община Шабла, Мариян Жечев

Накичени с разноцветни венчета и китки, малките лазарки от Обединен детски комплекс – гр. Шабла, с ръководител Надя Иванова поздравиха кмета на Шабла, Мариян Жечев и председателя на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева.

По стар обичай – пременени в традиционни фолклорни носии, те изпяха обредни лазарски песни и благословиха за здраве, берекет и успехи общинското ръководство.

С пожелание да бъдат живи и здрави лазарките получиха лакомства и паричка, в обкичени с цветя  кошнички от кмета и председателя на Общинския съвет.