Деян Димитров триумфира на родна земя

Деян Димитров спечели осмото издание на Международния открит турнир по класически шах „Шабла 2017”. Той завърши със 7 точки от 9 възможни (5 победи, 4 ремита и нито една загуба) и изпревари по допълнителен показател втория Стоян Стоянов от Асеновград. Трети с 6.5 е Международният майстор Димитър Мархолев от Пловдив. Със същия брой точки завършиха Цвета Галунова – „Хармония” Шабла и Михайл Чуклев – Пловдив. Те заеха съответно четвърто и пето място в крайното класиране. Първи при ветераните над 60 години е Андрей Фурка от Мангалия, Румъния. Най-добре представил се местен състезател от града и/или общината е Павлин Гочев. Първата награда за юноши до 12 години спечели Ефим Кан – „Бургас 64”. Галиб Чилер от Дулово е победител при състезателите с Международен рейтинг под 2000. Турнирът се проведе от 5 до 8 октомври в хотел-ресторант „Тюленово” по т.н. „Швейцарска система” в 9 кръга.
Участваха 44 шахматисти от цяла България, Румъния и Русия. Бяха раздадени 20 награди – 8 основни и 12 специални по категории.

Стартира прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

От 29 септември Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Родители в заетост”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът подпомага родителите да продължат трудовата си реализация и същевременно да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца.
Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване, не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на четири месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.
Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.
Срокът за прием на заявления е до 31.10.2017 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по проекта..
Заявления се приемат както на хартиен носител, подадени лично във всички бюра по труда в страната, така и на електронен адрес: [email protected] (сканирани с подпис или електронно подписани) най-късно до 17:00 ч. на 31.10.2017 г.
Подробна информация може да получите в Дирекция „Бюро по труда”-Каварна, ул.”Д.Стойков”10, филиал Шабла, ул. „Волга” 2А или официалната интернет страница на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg.

Започна Осмият открит международен турнир по шахмат „Шабла 2017“

От 5 до 8 октомври, в хотел „Тюленово“ село Тюленово, се провежда турнир по шахмат за деца и възрастни, под патронажа на кмета на община Шабла Мариян Жечев.
Кметът на Общината имаше честта да открие турнира и пожела на всички състезатели успех.
Сред официалните гости присъства и председателят на Общинския съвет в Шабла д-р Йорданка Стоева, която благодари на участниците от Румуния, дошли за нашия турнир.
Организатори на турнира са СКШ „Хармония“- Шабла, община Шабла и Българската федерация по шахмат.
Главен съдия на турнира е Живко Желев, а Деян Димитров, председател на УС на шабленската школа, и Христо Жечев ще подпомагат работата му.

Започнаха строително-монтажните работи по проекта за обновяването на Поликлиниката в Шабла

Започнаха строително-монтажните работи във връзка с проект „Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/. Проектът предвижда извършване на следните мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на външните стени; топлоизолация на покрива; подмяна на дограма и подмяна на осветление.
Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 219 738,84 лв. с ДДС, като финансирането от НДЕФ е 85 % от общата стойност на договора, а съфинансирането от страна на община Шабла е 15 %.
След проведена процедура за избор на изпълнител на дейностите по СМР, бе избран „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД гр. София. Строителен надзор върху обекта извършва „ЖИЛФОНД ИНВЕСТ“ ЕООД – гр. Добрич, а авторски надзор – „ПРОЕКТАНТСКО БЮРО А4“ ООД гр. София.
Срокът за извършване на строително-монтажните работи по проекта е 70 календарни дни.

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ореховите масиви, собственост на община Шабла

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение № 280/28.06.2017 г. по Протокол № 28 на Общински съвет Шабла и Заповед № РД-04-286/19.07.2017 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ореховите масиви, собственост на Община Шабла, за срок от 5 /пет/ години, както следва:
 Орехов масив Шабла – Горичане – начална тръжна цена 650.00 лв. без ДДС
 Орехов масив Ваклино – начална тръжна цена 610.00 лв. без ДДС
 Орехов масив Крапец – начална тръжна цена 700.00 лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 24.10.2017 г. /вторник/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 23.10.2017 г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 15:00 ч. на 23.10.2017 г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 18.10.2017 до 23.10.2017 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 15:00 часа на 23.10.2017 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }