Уважаеми съграждани,
Изказвам благодарността си към Вас, че на 29 октомври упражнихте правото си на глас в местните избори за общински съветници и кметове! Благодаря Ви за подкрепата! Приемам я достойно и съм много развълнуван, защото заедно преминахме през успешни и трудни години, преодоляхме много кризи, пандемия, човешки проблеми.
Новият мандат идва с нови очаквания и изисквания към общината. Горд съм, че сте на моя страна и ми вярвате. Горд съм с изграденото в общината по време на моето управление. И по тази причина, съм подготвен с увереност, убеденост и научени уроци да продължа да работя за Шабла.
Вярвам, че ако всеки осъзнае отговорността си, имаме шанс да се срещнем по пътя си и да се научим да го вървим заедно – с диалогичност, уважение и разбирателство! Ако успеем, значи сме израснали.

Мариян Жечев
Кмет на община Шабла