На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани шест електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:

  1. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.;
  2. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.;
  3. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.;
  4. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация;
  5. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.;
  6. Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК;
  7. Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.