СЪОБЩЕНИЕ № 43/11.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 43/11.10.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До НЕВЕНА ТРАЯНОВА ПРОСИ
С адрес: гр. София 1000, ж.к. Зона Б-5-3 № 25, ет. 12, ап. 55
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000119-1/24.08.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 11.10.2017 г. до 25.10.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението:  11.10.2017 г.
М. Йорданова:                          Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  26.10.2017 г.
М. Йорданова:                            Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до:     25.10.2017 г.       

СЪОБЩЕНИЕ № 42/05.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 42/05.10.2017 г.
по чл. 32 от ДОПК
До АНКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
С адрес: гр. Каварна, ул. Георги Сотиров №32
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000131-1/14.09.2017 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 05.10.2017 г. до 19.10.2017 г.
Дата на поставяне на съобщението:  05.10.2017 г.

М. Йорданова:                          Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  20.10.2017 г.

М. Йорданова:                            Е. Жечева:
/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     19.10.2017 г.          

        

СЪОБЩЕНИЕ № 41/28.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 41/28.08.2017 г.

по чл. 32 от ДОПК

До ВИДКА КЪНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

С адрес: гр. Добрич, ж.к. Добротица №3, вх. А, ет.2, ап. 3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000037-1/27.06.2017 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 28.08.2017 г. до 12.09.2017 г.

Дата на поставяне на съобщението:  28.08.2017 г.

М. Йорданова:                          Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  12.09.2017 г.

М. Йорданова:                            Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     11.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 40/15.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 40/15.08.2017 г.

по чл. 32 от ДОПК

До ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

С адрес: гр. Каварна, ул. Освобождение №3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000047-1/28.06.2017 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 15.08.2017 г. до 30.08.2017 г.

Дата на поставяне на съобщението:  15.08.2017 г.

М. Йорданова:                          Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  31.08.2017 г.

М. Йорданова:                            Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     30.08.2017 г.               

 

СЪОБЩЕНИЕ № 39/15.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 39/15.08.2017 г.      

по чл. 32 от ДОПК

До ЖЕКО АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВ

С адрес: гр. Варна, ж.к..Владислав Варненчик № 53,вх. 1, ет.3, ап. 9

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000036-1/27.06.2017 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 15.08.2017 г. до 30.08.2017 г.

Дата на поставяне на съобщението:  15.08.2017 г.

М. Йорданова:                          Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  31.08.2017 г.

М. Йорданова:                            Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     30.08.2017 г.               

 

СЪОБЩЕНИЕ № 38/15.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 38/15.08.2017 г.

по чл. 32 от ДОПК

До СЕРЬОЖА ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВ

С адрес: гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев № 20А, ет.5, ап. 72

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000035-1/27.06.2017 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 15.08.2017 г. до 30.08.2017 г.

Дата на поставяне на съобщението:  15.08.2017 г.

М. Йорданова:                          Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  31.08.2017 г.

М. Йорданова:                            Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     30.08.2017 г.               

 

СЪОБЩЕНИЕ № 37/14.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ  № 37/14.08.2017 г.

по чл. 32 от ДОПК

До ИГОР НИКОЛАЕВИЧ КНЯЗЕВ

С адрес: гр. София, ул. Розова долина 20, ет.5, ап. 5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Елка Жечева – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения № 5808000045/28.06.2017 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 4,5 и 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК  съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 14.08.2017 г. до 29.08.2017 г.

Дата на поставяне на съобщението:  14.08.2017 г.

М. Йорданова:                          Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  30.08.2016 г.

М. Йорданова:                            Е. Жечева:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     29.08.2017 г.               

 

Общински вестник 2017г

Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 40/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 39/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 38/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 37/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 36/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 35/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 34/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 33/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 32/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 31/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 30/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 29/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 28/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 27/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 26/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 25/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 24/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 23/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 22/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 21/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 20/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 19/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 18/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 17/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 16/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев`` - бр. 15/2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев `` - бр.14 / 2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев `` - бр.13 / 2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев `` - бр.12 / 2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев `` - бр.11 / 2017
Изтегли в PDF
Общински Вестник ``Изгрев `` - бр.10 / 2017
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр.09/2017г.
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр.08/2017г.
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр.07/2017г.
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр.06/2017г.
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев``- бр.05/2017 г.
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр.04/2017г.
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр.03/2017г.
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр.02/2017г.
Изтегли в PDF
Общински вестник ``Изгрев`` - бр.01/2017г.
Изтегли в PDF