• 31.08.2017
  • 11:36

ЦЕЛ:

Стимулиране творческите изяви на младите поетични дарования, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се обявява от община Шабла, с решение на Общински съвет № VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с решение № 452 от 29.01.2014 г.
2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 2005 година по повод 50-годишнината от рождението на Георги Давидов.
3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се организира и провежда от община Шабла.
4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени литературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, единият от които е представител на община Шабла
/ кмет или заместник кмет по култура /.
5. Наградният фонд за наградата на името на Георги Давидов се осигурява от община Шабла. Наградата включва малка пластика “Пегас”, специално изработен диплом
/грамота/ и парична премия /2000 лв/.

РЕГЛАМЕНТ:

• В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето;
• Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика;
• Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org
Краен срок за изпращане на материалите, придружени от изискваната информация за авторите им: 20 юни 2017 година.