На Лазаровден в село Дуранкулак

Песни и танци огласиха улиците на Дуранкулак.Обичаят „Лазаруване“ се пресъздава за поредна година от малките лазарки при НЧ „Дружба 1898“. Работещите в читалището подготвиха малките лазарки, които още от ранни зори, пременени и накичени с цветни венчета огласиха с песни и наричаха за здраве и берекет, като създадоха неповторимо очарование на красивия празник. Те посетиха гостоприемните домове с пожелание да е благодатна и щастлива годината за всички хора. Гостоприемните домакини им дариха яйца, които да боядисат за Великден и много лакомства. Благодарим на всички участнички в пресъздаването на обичая Лазаруване и на домакини те, които ни посрещнаха топло в домовете си.

Беседа за опасността от туберкулоза

В Центъра за обществена подкрепа в Шабла беше организирана беседа на тема „Туберкулозата ката заболяване, начин на заразяване, симптоми на заболяването и профилактика“. Инициативата бе посветена на 24 март – Световния ден за борба с туберкулозата.
Познанията за туберкулозата като болест и забавните моменти бяха реализирани с помощта на медицинската сестра Ивелина Янакиева, която е председател на ЖГЕРБ- Шабла.
На лекцията присъстваха временно изпълняващ длъжността директор на ЦОП-Шабла, психолог, социален работник и потребители на ЦОП.
За да се предизвика интереса на децата със специални образователни потребности, втората част от беседата включваше забавна викторина и решаване на кръстословица.
За всички деца имаше награди, осигурени от ЖГЕРБ – Шабла.

 

Община Шабла с 3 одобрени проекта по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

На 22-ри март 2018 г. /четвъртък/ членовете на Комитета за Наблюдение одобриха 85 проекта по третата покана по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., в рамките на десетото заседание, което се състоя във Велико Търново.
По третата покана за прием на проекти по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., община Шабла подаде 3 проектни предложения, от които и трите са одобрени. А ето и кратка информация за тях:
1.Проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“. Партньори по проекта са: община Овидиу, община Шабла и Фондация „Идеин развитие“. Той предвижда закупуване на снегопочистваща техника, оборудвана с пясъкоразпръскващо устройство, V-образно гребло, роторен снегорин и помпа, в случай на наводнение /за отводняване/, лодка за извънредни ситуации, както и закупуване на оборудване за екипа на доброволното формирование. Също така се предвижда поставяне на оповестителна сигнализация при извънредни ситуации, обучения на екипа на доброволното формирование. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 988 827,12 евро.
2.Проект „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа“. Партньорите по проекта са: община Шабла и община Черна вода. Той предвижда: разработване на археологическия комплекс в село Дуранкулак като съвременна туристическа дестинация и популяризиране на културата Хаманджия. Основните дейности, които са заложени по проекта: разширяване на паркинга, изграждане на билетен център, укрепване на пешеходна алея; разширение на посетителския център; укрепване на средновековната стена; изграждане на ново покритие на храма на Кибела; разширяване на пешеходната алея на острова; изграждане на 3 погледни площадки – места за почивка и наблюдение на птици и околността; широк набор от маркетингови дейности. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 1 494 037,82 евро.
3.Проект „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“. Партньори по проекта са: община Банеаса, община Аджиджа, община Шабла и община Берковица. Той предвижда: оформяне на туристически екомаршрути, изработване и поставяне на пейки, кошчета за отпадъци и поставки за табели и др.. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 506 313,73 евро.
Очакваме в най-скоро време подписване на договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Немската организация „Интерхелп“ дари противопожарен автомобил на община Шабла

Община Шабла получи противопожарен автомобил-дарение от немската организация „Интерхелп“ с председател Улрих Бееман. Автомобилът, марка МAN е пропътувал 2 200 км. и 6 държави докато пристигне в Шабла.
Получени са още лампи, специална екипировка за влизане и гасене на пожари, работно облекло, противогази със защитни очила, дооборудване.
Дарението е направено в знак на добрите взаимоотношения с международната организация „Interhelp” – Германия. В 15-те години на сътрудничество в Общината са направени много дарения, сред които са автомобил за нуждите на домашен социален патронаж, линейка, обзавеждане за ЦСРИ, пенсионерските клубове в гр.Шабла и село Горичане, уреди за детската площадка в село Ваклино и др.

Известни са резултатите от общинския конкурс „Аз паметта на времето прелиствам“

В Зелен образователен център се проведе церемония по награждаване на лауреатите от общински конкурс „Аз паметта на времето прелиствам“, посветен на 140 – годишнината от освобождението на България от турско робство. Конкурсът е съвместна инициатива на община Шабла и Общински детски комплекс и се организира в две направления: „Литературно творчество“ и „Изобразително изкуство“. Със свои творби се представиха 51 участници от двете училища – СУ „Асен Златаров“ и ОУ „Св. Климент Охридски“.
В раздел „Изобразително изкуство“ детски рисунки представиха ученици от I – IV клас, пресъздаващи природата на България, нейните герои и история. Отличени са:
Тодор Костадинов – 4 клас (СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла) – първа награда;
Женя Петрова – 4 клас (ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Дуранкулак) – втора награда;
Сиана Девисилова – 3 клас (СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла) – трета награда.
Децата получиха грамота и комплект пособия за рисуване.
В раздел „Литературно творчество“ участниците във втора възрастова група V-VII клас представиха разказ на тема „Аз съм Българче“. Наградените:
Деница Дженкова – 5 клас (СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла) – първо място;
Велизар Енчев – 5 клас (СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла) – второ място;
Емил Стоев – 5 клас (СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла) – трето място.
Участниците в трета възрастова група VIII – XII клас работиха върху есе на тема „О, движение славно, о, мрачно движение“. При тях резултатите са:
Зорница Трифонова – 9 клас (СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла) – първо място;
Ивет Красимирова – 9 клас (СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла) – второ място.
Учениците, отличени в направление „Литературно творчество“ получиха комплект книги, измежду които са „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски – факсимилно юбилейно издание на Националния музей на българската книга и полиграфия, стихосбирката на шабленския поет Георги Давидов „Съвсем по човешки“.
Всички, които се включиха в общинския конкурс, посветен на светлата дата в историческия календар на България, получиха грамоти за участие.