Със Заповед № РД-09-344/28.02.2018 г. Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев определя за неучебни дни, за учениците от училищата на територията на област Добрич, включая и община Шабла, 01 и 02 март 2018 г.
Учебното съдържание да бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора на училището, съгласувано с началника на Регионалното управление на образованието – Добрич.