ПОКАНА

Уважаеми туристически предприемачи, хотелиери, собственици на къщи за гости, ресторантьори,
Каним Ви на обща среща на туристическия бранш, която ще се проведе на 09.03.2018 г. (петък) от 14:00 ч. в сградата на Зелен образователен център, гр. Шабла.
Целта на срещата е да отчетем резултатите от изминалия туристически сезон и да обсъдим възможностите за взаимодействие помежду си, за да бъдем по-ефективни в усилията си да предоставяме качествена туристическа услуга.

Срещата ще премине при следния Дневен ред:

1.    Представяне на резултатите от Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Шабла за 2017 година.
2.    Възможности за финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – лектор инж. Геновева Друмева, Управител на Областен Информационен Център – Добрич.
3. Възможности за финансиране по Стратегия за местно развитие към Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик. Лектор – Нелко Йорданов, Координатор на МИРГ.
4.    Зелен образователен център и предложения за взаимодействие с туристическите предприемачи.
5.    Обсъждане на Формуляр за обратна връзка по отношение на качеството на предлаганите услуги в туристическите обекти и в общината като цяло.
6.    Други

Надяваме се на Вашата активност и добри предложения!

За допълнителна информация: ЗОЦ, гр. Шабла, тел: 05743/4200